EL PORT QUE ESTÀS BUSCANT Accesible, Obert i Competent I TU, EN QUÈ NAVEGARÀS
AQUESTA TEMPORADA?
El mar t'espera
EL TEU PORT A LA COSTA DE BARCELONA Centralitat i dinamisme ENLLOC TINDRAN MÉS CURA
DE LA TEVA EMBARCACIÓ
Per les instal·lacions i els professionals
MOLT MÉS QUE UN PORT,
UN PROJECTE DE CIUTAT
Motor de la transformació litoral

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern i de gestió de la societat són la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència.

Els òrgans de govern i de gestió de la societat són:

  • La Junta General. Integrada pels dos socis al 50%, que són l’Ajuntament de Badalona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Està presidida per l’alcalde/essa de la ciutat.
  • El Consell d’Administració. Integrat per 14 persones (7 en representació de l’Ajuntament i 7 en representació de la Generalitat). Presidit per l’alcalde/essa de la ciutat.
    Es designa una vicepresidència 1a (Generalitat) i una vicepresidència 2a (Ajuntament). El consell pot optar per nomenar d’entre els seus membres un o més consellers delegats (responsabilitat per 5 anys, renovable una o més vegades per un període d’igual durada). Actualment aquesta figura no existeix i la gestió recau en la gerència.
  • La Gerència. Imanol Sanz Martínez és gerent de Marina Badalona des de l’1 de febrer de 2013.
Presidència Xavier García Albiol (Alcalde)
Vicepresidència Primera Oriol Martori i Gallissà (Director General de Transports i Mobilitat)
Vicepresidència SegonaRamón Riera Macia (Ajuntament de Badalona, PP)
Consellers/eres Per l'AjuntamentSonia Egea Pérez (PP)
Juan Fernández Benítez (PP)
Daniel Gracia Álvarez (PP)
Fernando Carrera López (PSC)
Àlex Montornès Torrecillas (ERC)
Consellers/eres Per la GeneralitatJosep Mª Aguirre Font (Director General de Patrimoni)
Albert Castellanos Maduell (Secretaria d’Empresa i Competitivitat)
Annabel Moreno i Nogué (Directora General de Ports de la Generalitat)
David Prat Soto (Director General d’Infraestructures de Mobilitat)
Marc Sanglas Alcantarilla (Secretaria Infraestructures i Mobilitat)
Sergi Tudela Casanovas (Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible)