EL PORT QUE ESTÀS BUSCANT Accesible, Obert i Competent I TU, EN QUÈ NAVEGARÀS
AQUESTA TEMPORADA?
El mar t'espera
EL TEU PORT A LA COSTA DE BARCELONA Centralitat i dinamisme ENLLOC TINDRAN MÉS CURA
DE LA TEVA EMBARCACIÓ
Per les instal·lacions i els professionals
MOLT MÉS QUE UN PORT,
UN PROJECTE DE CIUTAT
Motor de la transformació litoral

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern i de gestió de la societat són la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència.

Els òrgans de govern i de gestió de la societat són:

  • La Junta General. Integrada pels dos socis al 50%, que són l’Ajuntament de Badalona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Està presidida per l’alcalde/essa de la ciutat.
  • El Consell d’Administració. Integrat per 14 persones (7 en representació de l’Ajuntament i 7 en representació de la Generalitat). Presidit per l’alcalde/essa de la ciutat.
    Es designa una vicepresidència 1a (Generalitat) i una vicepresidència 2a (Ajuntament). El consell pot optar per nomenar d’entre els seus membres un o més consellers delegats (responsabilitat per 5 anys, renovable una o més vegades per un període d’igual durada). Actualment aquesta figura no existeix i la gestió recau en la gerència.
  • La Gerència. Imanol Sanz Martínez és gerent de Marina Badalona des de l’1 de febrer de 2013.
Presidència Rubén Guijarro Palma (Alcalde)
Vicepresidència Primera Mercè Rius i Serra (Generalitat de Catalunya)
Vicepresidència Segona Christian Carneado Hernández (Ajuntament de Badalona, PSC)
Consellers/eres Per l'AjuntamentXavier García Albiol (PP)
Nora San Sebastian (Guanyem Badalona)
Manel Sorribas Arenas (ERC)
Rosa Trenado Sánchez (En Comú - Podem)
David Torrents Mingarro (Junts per Cat)
Consellers/eres Per la GeneralitatAlbert Castellanos Maduell (Secretari d'Empresa i Competitivitat)
Isidre Gavin Valls (Secretaria de Territori i Mobilitat )
David Prat Soto (Director General dd'Infraestructures de Mobilitat)
Josep Solà Font (Director General de Patrimoni)
Sergi Tudela Casanovas (Director General de Pesca i Afers Marítims)
Pere Vilà i Culcarà (Director General de Ports de la Generalitat)