EL PORT QUE ESTÀS BUSCANT Accesible, obert i competent I TU, EN QUÈ NAVEGARÀS
AQUESTA TEMPORADA?
La mar t'espera
EL TEU PORT A LA COSTA
DE BARCELONA
Centralitat i dinamisme
ENLLOC TINDRAN MÉS CURA
DE LA TEVA EMBARCACIÓ
Per les instal·lacions i els profesionals
MOLT MÉS QUE UN PORT,
UN PROJECTE DE CIUTAT
Motor de la transformació litoral

ÈTICA I COMPLIMENT

La Societat aplica un model de prevenció de riscos penals
des de desembre de 2019.

Marina de Badalona SA fa un pas endavant en el compromís amb la societat, amb el nostre equip de professionals, amb les persones col·laboradores: clientes, proveïdores i especialment amb els nostres usuaris i usuàries. És la nostra obligación, i no pot ser d’una altra manera en una organització que guia les seves activitats sota els principis de compliment dels Drets Humans i les llibertats públiques amb el màxim respecte pel principi de legalitat, els drets de tercers i la resta de drets, en particular els d’igualtat.

Entre els nostres valors essencials s’ha de destacar el compliment normatiu, l’honestedat i la transparència, així com la promoció personal i professional de tots els empleats tot garantint la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per qualsevol circumstància.  Per aquest motiu, el Consell d’Administració va aprovar el Sistema de Gestió del Compliance Penal (tot adaptant-se a la UNE 19601) implementant en la societat el model de prevenció de riscos penals.

Codi ètic de Marina de Badalona SA, aprovat per unanimitat en el Consell d’Administració del 19 de desembre de 2019

Canal ètic