EL PORT QUE ESTÀS BUSCANT Accesible, obert i competent I TU, EN QUÈ NAVEGARÀS
AQUESTA TEMPORADA?
La mar t'espera
EL TEU PORT A LA COSTA
DE BARCELONA
Centralitat i dinamisme
ENLLOC TINDRAN MÉS CURA
DE LA TEVA EMBARCACIÓ
Per les instal·lacions i els profesionals
MOLT MÉS QUE UN PORT,
UN PROJECTE DE CIUTAT
Motor de la transformació litoral

OBJECTE DE LA SOCIETAT

QUÈ ENS MOU? LIDERAR LA REGENERACIÓ URBANÍSTICA DEL LITORAL PER ACOSTAR A TOTHOM LA CULTURA I ELS VALORS DEL MAR A TRAVÉS DE LA PASSIÓ PER LA NÀUTICA

Marina de Badalona, SA, és una societat mercantil, inicialment de capital públic, constituïda el 23 de maig de 2000 per temps indefinit, que té com a objecte social: La gestió integral del procés de remodelació i desenvolupament urbanístic i econòmic de el sector de la façana marítima de Badalona, en el marc del procés de renovació de la ciutat ordenat per l’Ajuntament i amb l’encaix de la mateixa en el conjunt del creixement de la comarca, i la construcció, gestió i explotació del Port Esportiu i Pesquer de Badalona.

La societat està participada en un 50% per l’Ajuntament de Badalona i en un 50% per la Generalitat de Catalunya. Marina de Badalona és la concessionària de la gestió i explotació del Port -concessió que va obtenir del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 22 de gener de 2002- i és per acord del Ple de l’Ajuntament, Administració urbanística actuant pel procés de cooperació per a la gestió del Pla Especial del Port de Badalona.

MISSIÓ

Oferir solucions nàutiques d’alt valor als nostres clients i apropar la ciutat de Badalona al mar.

VISIÓ

Esdevenir el port esportiu i urbà de referència al servei de la ciutadania i ser espai de desenvolupament econòmic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

VALORS

Excel·lència en els nostres serveis.
Eficiència i transparència en la nostra activitat.
Compromís amb els clients.
Respecte i confiança en les persones.
Responsabilitat social i mediambiental.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

PDF