1. AMARRADORS

> Els preus no inclouen IVA

1.1 CESSIÓ D’ÚS PREFERENT D’AMARRADORS (1) (2)

Eslora

8

10

10

12

12

14

15

15

20

20

22

25

Mànega

3

3,5

4

4

4,5

4,5

4,5

4,7

5,6

6

6,5

7

m2

24

35

40

48

54

63

67,5

70,5

112

120

143

175

Preu m2

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

Preu amarrador

17.315,52 €

25.251,80 €

28.859,20 €

34.631,04 €

38.959,92 €

45.453,24 €

48.699,90 €

50.864,34 €

80.805,76 €

86.577,60 €

103.171,64 €

126.259,00 €

(1) Concessió fins al 22 de gener de 2032.
(2) Descomptes del 0% fins al 25% segons promocions.

1.2 LLOGUER D’AMARRADORS

TRANSEÜNTS (3)(4)

Eslora

8

10

10

12

12

14

15

15

20

20

22

25

30

35

40

45

Mànega

3

3,5

4

4

4,5

4,5

4,5

4,7

5,6

6

6,5

7

8

9

10

11

Anual (1)

24

35

40

48

54

63

67,5

70,5

112

120

143

175

Semestral (1)

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

Mensual (1)

17.315,52 €

25.251,80 €

28.859,20 €

34.631,04 €

38.959,92 €

45.453,24 €

48.699,90 €

50.864,34 €

80.805,76 €

86.577,60 €

103.171,64 €

126.259,00 €

Dia

(1) Concessió fins al 22 de gener de 2032.
(2) Descomptes del 0% fins al 25% segons promocions.