DIVERSIFICACIÓ DE TASQUES EN EL MARC DEL PLA DE MANTENIMENT
oct. 07

DIVERSIFICACIÓ DE TASQUES EN EL MARC DEL PLA DE MANTENIMENT

L’equip de Marineria del Port, majoritàriament, i per algunes tasques més especialitzades, empreses externes, estan implementant la programació inclosa en el Pla de Manteniment del Port. Les darreres accions realitzades han estat la revisió i el manteniment dels dipòsits de combustible – durant la primera setmana  d’octubre – , la poda de les palmeres – a finals de setembre-  i el repintat de les portes d’accés als pallols.  Prèviament, s’havien fet treballs d’envernissament del mobiliari de fusta del Port, com les portes d’accés als pantalans i les marquesines dels espais protegits amb aquests elements  del Moll Nord (zona de restauració).