EL TEMPS DE PAS DE CORTESIA SE SITUA EN 10 MINUTS, SUFICIENT PER GARANTIR EL PAS PEL RECINTE
gen. 01

EL TEMPS DE PAS DE CORTESIA SE SITUA EN 10 MINUTS, SUFICIENT PER GARANTIR EL PAS PEL RECINTE

A partir del dissabte 1 de gener de 2022, el temps de cortesia atorgat pel Port de Badalona per afavorir la circulació i per tant la moblitat en aquest tram de ciutat pel vial d’Eduard Maristany d’extrem a extrem del Port passa de 20 minuts a 10 minuts, ja que s’ha valorat que aquesta franja és suficient per realitzar aquest trajecte.
Aquesta mesura també afavoreix  de manera global el registre i millora el control dels vehicles que transiten pel Port. Consultin les diferents tipologies d’abonaments i campanyes que afavoreixen l’estacionament en el recinte portuari si necessiten fer gestions que sobrepassen el pas pel recinte.