febr. 02

L’alcalde comprova l’avenç dels treballs de regeneració ambiental de l’espai que acollirà la plataforma del desviament del ferrocarril i una part del canal ja dragat

Rubén Guijarro, alcalde i president de Marina de Badalona SA, ha validat que el calendari de les obres que suposen un pas més en la culminació del canal al 2024 progressen d’acord amb el calendari previst. En la primera part de la visita, ha confirmat que la plataforma que ha d’acollir, en el cantó muntanya d’Eduard Maristany, el desviament del ferrocarril ja està lliure de sorres impactades per antics reblerts industrials no compatibles amb l’ús urbà i que s’està reomplint de les sorres extretes i reaprofitades del canal que es troben en bon estat, d’acord amb la diagnosi prèvia. Aquest espai acollirà, un cop entri en funcionament el viaducte del ferrocarril i es desmunti el desviament previ, un passeig per a vianants que requereix d’una qualitat ambiental adequada a aquest ús per la qual ja quedarà enllestida. L’alcalde i president de Marina de Badalona ha estat acompanyat, entre d’altres, del vicepresident de la societat i sisè tinent d’alcalde, Christian Carneado, , de la regidora del districte 7, Anna M. Lara Carmona de la presidenta de l’AVV del Gorg, Teresa Vinuesa, i del gerent de Marina de Badalona, Imanol Sanz.

Per recuperar la cota del terreny per a construir aquest desviament, s’estan aprofitant les sorres del canal, actuació que ha fet emergir els 250 primers metres d’aquest espai i que ha centrat la segona part de la visita i que ens acosta amb l’aspecte final del canal amb la làmina d’aigua. En el transcurs del dragat, que serà de 26.300 m3 de sorra, i d’acord amb el passat històric de l’espai ocupat per indústries pesants, han emergit sorres barrejades amb aigua impactades amb hidrocarburs i també per d’altres elements, com nafta, que s’estan tractant adequadament segons el projecte aprovat i la normativa vigent.
Aquests materials no suposen cap risc sanitari però emeten olors que poden generar alguna alarma que no es correspon amb cap risc real; olors que es neutralitzen ràpidament amb la combinació de les sorres amb fustes i restes de pinassa i amb la seva disposició en bidons tancats hermèticament. En aquest sentit, tots aquests treballs, identificats com remediació i posterior terraplenat del subsol dels sectors 4.1. i 4.2 (1a fase) i canal del Polígon A del Pla Especial del Port de Badalona, reben el seguiment de comissions d’avaluació formades per tècnics de diferents administracions. En aquest sentit, una de les persones que han participat de la visita ha estat Teresa Vinuesa, presidenta de l’AV del Gorg qui ha rebut les explicacions del personal tècnic que està gestionant la remediació.

També Guijarro ha validat l’ avenç en la implementació de la conducció d’una canonada de 250 metres que farà recircular tota l’aigua des de l’inici del canal fins al final del Moll Nord del Port de Badalona, on s’està actuant actualment. Aquesta mesura ambiental permetrà tenir una renovació controlada d’aquestes aigües fins que, un cop fet el viaducte, es connecti el canal amb la dàrsena principal.

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *